Estetska sprememba

Predavala bo Stella Aslani, doktorska študentka na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Izvleček

V preteklosti je bila družba podvržena številnim spremembam. Vsako stoletje, vsako obdobje je imelo svoj koncept, svojo idejo o tem, kakšen je svet. Na podlagi tega so bili zgrajeni celotni sistemi, značilni za določeno obdobje, vendar nobeden ni trajal. Ko je bil koncept, na katerem je bil zgrajen sistem, razblinjen, so ljudje doživljali razočaranje, ki je privedlo do pesimizma in potrebe po novem konceptu, na katerem naj bi zgradili novi sistem, novi dih optimizma.

Če pogledamo nazaj, je ta vzajemnost konceptov, sistemov in razočaranja dosegla vrhunec v 20. stoletju, stoletju, preplavljenem s koncepti in sistemi, kar lahko vidimo tudi v literaturi kritične teorije. Ta vrhunec je imel neposreden vpliv na 21. stoletje in sodobno družbo, družbo, ki išče morebitne nove smeri spremembe.

Vprašanje, ki se postavlja na tej točki je: kateri koncept je koncept, ki lahko pripelje do spremembe v sodobni družbi? Da bi odgovorili na to vprašanje, je treba najprej temeljito preučiti osnove, kot je človeška narava. Predlagani način za tak pregled je skozi umetnost. Z umetnostjo dobimo neodtujeno spoznanje, na katerem temelji koncept spremembe, natančneje estetsko-etičen pristop.

Vabilo Aslani